Indukowany poród: Kiedy, dlaczego i jak?

Indukcja porodu

Indukowanie porodu, inaczej indukcja porodu, to proces inicjowania porodu poprzez interwencję medyczną. Choć naturalne rozpoczęcie się porodu jest najbardziej pożądane, w niektórych przypadkach indukcja może być niezbędna dla dobra matki lub dziecka.

Kiedy indukowany jest poród?

Poród może być indukowany z różnych przyczyn, takich jak:

  1. Przekroczenie terminu porodu: Jeśli ciąża trwa dłużej niż 42 tygodnie, może to zwiększyć ryzyko dla dziecka. W takim przypadku lekarz może zasugerować indukcję.
  2. Problemy z łożyskiem: Jeśli łożysko nie funkcjonuje prawidłowo, może to wpływać na dostarczanie tlenu i składników odżywczych do dziecka, co może wymagać wcześniejszego porodu.
  3. Przerwanie błon płodowych: Jeżeli błony pękają, ale poród nie rozpoczyna się naturalnie w ciągu określonego czasu, może być konieczna indukcja, aby zapobiec infekcjom.
  4. Choroby przewlekłe: Stan zdrowia matki, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze lub choroby nerek, może wymagać indukcji.

Jak przebiega indukcja porodu?

  • Podanie leków: Najczęstszą metodą indukcji jest podanie leków stymulujących skurcze macicy. Leki te, takie jak prostaglandyny lub oksytocyna, mogą być podane doustnie, dożylnie lub dopochwowo.
  • Złamanie wód: Lekarz może zdecydować się na mechaniczne przerwanie błon płodowych za pomocą specjalnego instrumentu. Ta procedura, zwana amniotomią, zwykle prowadzi do rozpoczęcia skurczów.
  • Rozszerzanie szyjki macicy: W niektórych przypadkach, lekarz może zastosować cewnik z balonikiem lub preparaty prostaglandynowe do rozszerzenia szyjki macicy i stymulacji skurczów.

Jakie są ryzyka indukcji porodu?

Chociaż indukcja porodu jest często niezbędna i bezpieczna, istnieją pewne ryzyka. Może dojść do nadmiernych skurczów, co może wpływać na tętno płodu. Może też zwiększyć prawdopodobieństwo porodu przez cesarskie cięcie, zwłaszcza u kobiet rodzących po raz pierwszy. Zawsze ważne jest, aby omówić wszystkie opcje i ryzyko z lekarzem.


Dodane przez użytkownika Katarzyna | 23-09-22


Ostatnie posty