Poród miednicowy: Czym jest, ryzyko i opcje porodu

Poród miednicowy

Poród miednicowy to sytuacja, w której dziecko znajduje się w pozycji miednicowej, to znaczy, że jest ułożone nóżkami lub pośladkami do przodu zamiast główką. To ułożenie jest mniej powszechne i występuje w około 3-4% przypadków na końcu ciąży.

Dlaczego dziecko jest w pozycji miednicowej?

Nie zawsze wiadomo, dlaczego dziecko jest w pozycji miednicowej. Często może to wynikać z czynników, takich jak wielorództwo, przedwczesny poród, wady macicy lub obecność włókniaków. W niektórych przypadkach dziecko może po prostu spontanicznie obrócić się do tej pozycji.

Jakie są ryzyka porodu miednicowego?

Poród miednicowy niesie ze sobą pewne ryzyka, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. W przypadku dziecka, mogą to być: ryzyko utknięcia główki w kanał rodny, zwiększone ryzyko niedotlenienia czy urazów nerwowych. Dla matki ryzyka obejmują: konieczność wykonania cesarskiego cięcia, większe prawdopodobieństwo krwotoku poporodowego oraz trudności w wydaleniu łożyska.

Jakie są opcje porodu?

Metoda porodu
Cesarskie cięcie
Zewnętrzne obracanie płodu przez lekarza (ECV)
Poród naturalny

Uwaga: Wybór metody porodu w przypadku ułożenia miednicowego zależy od wielu czynników, w tym od zdrowia matki i dziecka. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz prowadzący po dokładnej ocenie sytuacji.

  • Cesarskie cięcie: Ze względu na powyższe ryzyka, często zaleca się cesarskie cięcie w przypadku ułożenia miednicowego. Jest to bezpieczna metoda porodu, która eliminuje ryzyko związane z porodem drogami natury.
  • Zewnętrzne obracanie płodu przez lekarza (ECV): Ta procedura polega na manualnym obróceniu dziecka do pozycji główkowej przez doświadczonego lekarza. Jest skuteczna w około 50% przypadków.
  • Poród naturalny: W niektórych sytuacjach, poród miednicowy może odbyć się naturalnie. Wymaga to jednak bliskiego monitorowania przez wykwalifikowany zespół medyczny i jest zwykle zalecane tylko wtedy, gdy spełnione są określone kryteria.

Dodane przez użytkownika Katarzyna | 06-12-22


Ostatnie posty